headerwebsite2
WinkelwagenZoeken
Meest verkocht

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle artikelen van Atelier SLK die verkocht worden via www.mei-leafde-makke.nl

Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 

Privacy

Atelier SLK zal uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling.


Prijs

BTW 0% dit is verlegd en exclusief verzendkosten.


Bestellen

Na het plaatsen van een bestelling stuurt Atelier SLK een mail om de uiteindelijke kosten inclusief de verzendkosten door te geven.

Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen op de rekening van Atelier SLK te zijn bijgeschreven. Wanneer het bedrag na 7 dagen niet is bijgeschreven vervalt de bestelling.


Betaling

De betaling dient vooraf plaats te vinden via een bankoverschrijving, of contant bij afhalen (te kiezen bij het bestelproces).


Leveren

Zodra de betaling is ontvangen wordt uw bestelling verstuurd via Post NL. Voor pakketpost geldt dat met track en trace de bestelling gevolgd kan worden. Pakketten boven de 30 euro worden aangetekend verzonden, deze extra kosten komen voor rekening van Atelier SLK. De verzendkosten zijn voor de koper.


Aansprakelijkheid

Atelier SLK stelt zich niet aansprakelijk voor verkeerde was en/of strijkbehandelingen. Bijzonderheden omtrent was- en strijkvoorschriften staan bij de artikelen vermeld.

Atelier SLK stelt zich niet aansprakelijk voor het verloren gaan of het beschadigd raken van de bestelling tijdens het verzenden.

Atelier SLK stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt door de artikelen van Atelier SLK.


Niet tevreden

Mocht u niet tevreden zijn met het artikel dan heeft u het recht om het artikel binnen 7 dagen op afspraak vooraf met Atelier SLK te retourneren.

U kunt dit via email melden en daarna het artikel ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking retour zenden. Bestellingen die zonder afspraken of toestemming van Atelier SLK retour worden gezonden worden niet in behandeling genomen.


Klachten

Eventuele klachten kunnen via email gemeld worden via info@atelierslk.nl

Atelier SLK zal altijd proberen om eventuele klachten naar alle redelijkheid op te lossen.


Wijzigingsrecht

Atelier SLK behoudt zich het recht om tussentijds de algemene voorwaarden aan te passen.

 

Algemene voorwaarden Strijkservice Atelier SLK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed van de klant.
Onder strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Atelier SLK.
De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Atelier SLK dit aanneemt.
Het aanbieden door de klant en het aannemen door Atelier SLK geschiedt door het brengen van het strijkgoed door de klant bij Atelier SLK of door het ophalen van het strijkgoed door Atelier SLK.


Verplichtingen Atelier SLK:

 • Met de klant bespreken waar het strijkgoed precies uit bestaat (aantal en soort) met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaal openingstijden ;
 • De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Atelier SLK zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem/haar overhandigen of binnen drie dagen toesturen;
 • Atelier SLK zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeen gekomen diensten zo nauwkeurig uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed, conform de strijkinstructies van het strijkgoed, als mede het opvouwen of het op kledinghangers afleveren van de gestreken zaken. Bij de uitvoering van die diensten mag Atelier SLK in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samen stelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed.
 • Knopen die door of tijdens het strijken van het strijkgoed losraken, worden niet door Atelier SLK, tenzij u er specifiek om vraagt opnieuw aan het strijkgoed bevestigd.
 • Herstelwerkzaamheden aan kleding zal vooraf afgestemd worden met de klant.

Verplichtingen klant:

De klant verplicht zich tot:

 • Het afgeven van het strijkgoed op de openingstijden van Atelier SLK.
 • Het strijkgoed moet schoon zijn, dit ter beoordeling van Atelier SLK, vuil strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen.
 • Het strijkgoed af te halen op de afgesproken openingstijden voor het afhalen.
 • Op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken locatie waar Atelier SLK het strijkgoed ophaalt of terugbrengt. Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip, zal Atelier SLK gerechtigd zijn extra vervoerskosten in rekening te brengen;
 • Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde.
 • Is naar het oordeel van Atelier SLK onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken.
 • Het binnen 1 week na afgifte van het strijkgoed terugbrengen van wasmanden, korven of kleding hoezen.

Afgifte strijkgoed:

 • Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt tegen contante betaling of dmv een pinbetaling.
 • Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant komen alle kosten die Atelier SLK in redelijkheid moet maken voor het bewaren van het strijkgoed en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid:

 • Atelier SLK is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Atelier SLK. Mocht Atelier SLK aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de "gebruikswaarde" van het strijkgoed en dit kan nooit meer belopen dan 100 euro per strijkgoed, per klant.
 • Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruik duur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Atelier SLK niet redelijkerwijs als zodanig behoeven te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoop bedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

Klachten:

 • Atelier SLK is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.
 • Atelier SLK is niet aansprakelijk voor schade aan het strijkgoed ontstaan door: slijtage, het losraken van stiksels en of achtergebleven voorwerpen.
 • Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen c.q. na het brengen van het strijkgoed aan Atelier SLK te melden.
 • Bij een klacht dient de klant op verzoek van Atelier SLK alle gegevens over het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, is Atelier SLK vrij om zelf de hoogte van de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Nederlands recht:

 • Op elke overeenkomst tussen de klant en Atelier SLK is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Grou, 18 oktober 2018

 


©2024 AtelierSLK webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop